Munthandel G. Henzen LID VAN DE NVMH
 HOME|COINS|MEDALS|ARCHAEOLOGY|SEARCH|ACQUISITION|ABOUT US|CONTACT|TO ORDER|SALESCONDITIONS
Home

Welcome to the website of Munthandel G. Henzen. With the navigation-frame you can select a part of our collection.
If you click on a photo an enlargement will appear. Does a coin appeal to you then you can order it by clicking on order. The coins you wish to order will be collected on an order form. After you have completed your order you can simply e-mail the order form to us. We will confirm your order by sending an invoice. After receipt of full payment, the coin(s) will be sent to you. On request we can also sent you a PayPal invoice, in case you prefer to pay with PayPal. There is also the possibility to view the coins at our office in Amerongen by making an appointment.

We also offer many more coins  in our regular richly illustrated pricelists. You can receive it by filling out the order form.

We hope you will enjoy viewing our website and we hope you will find something of your interest.

Gijs  Henzen

News

We also regularly publish lavishly illustrated pricelists. 

Ask for a free copy by e.mail. Please, always mention what you collect exactly.

Payment with PayPal is also possible.

CORONA VIRUS :
We still operate without problems. We sent out coins on a daily base.
So our respected clients can do still do their orders....
Search by product name

our monthly special offer

NEDERLAND (NETHERLANDS, KINGDOM) - JULIANA, 1948-1980 - gouden dukaat 1974 - Medailleslag

gewicht 3,49gr. ; goud 983/1000 ; Ø 21mm.
De gouden dukaat 1974 werd in muntslag geslagen, d.w.z. kopstaand.
Een klein deel, circa 2000 stuks, werd wel in de gebruikelijke medailleslag
geslagen. De variant is dan ook zeldzaam.
Schulman 1080a ; KM.190.1 R
prooflike

495,00 Our latest acquisitions

NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Gouden dukaat 1729 van VOC-schip ′Vliegent Hart′

gewicht 3,54gr.; goud Ø 23mm.
muntmeester Isaac Westerveen
zonder munt- of muntmeesterteken

Afkomstig uit VOC-schip ’t Vliegent Hart’ (lees Hert), welke op de avond van 3 februari 1735 voor de Zeeuwse kust ten onder ging nadat het om 2 uur in de middag de rede van Rammekens had verlaten met de bestemming Batavia. Het was die avond op een zandbank gelopen en lek geslagen. De naam was waarschijnlijk bedacht door de burgemeester van Vlissingen,Johan van Buytenhem, die o.a. een hert in zijn familiewapen voerde. Het werd gebouwd in opdracht van de “Kamer van Zeeland” op de korendijkwerf te Middelburg. De lengte was 43,70 meter, de breedte 10,90 meter en het was uitgerust met 42 kanonnen. Er waren 256 personen aan boord w.o. 83 soldaten en 6 burgerpassagiers w.o. de befaamde advokaat Jan Douw, die te Batavia een betrekking aan het gerechtshof zou gaan vervullen. Alle kwamen om. Aan boord waren 3 schatkisten met 31800 gulden aan gouden munten en 35012 gulden
aan zilveren munten. In 1982 werd een groot deel van deze lading geborgen.

Delmonte 775 ; Verkade 39.6 ; HNPM.15 ; CNM.2.28.54 ; Friedberg 250 R
Lichte zwakte van de slag, doch weinig
gecirculeerd exemplaar met scherpe details.
pr-

795,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Scheepjesschelling 1679, Dordrecht

gewicht 5,06gr. ; zilver Ø 25mm.
muntmeester Mathheus Sonnemans
stempelsnijder Daniël Drappentier

vz. Gekoond provinciewapen van Holland tussen 6 - S, daarboven 1 6 7 9,
rondom de tekst MO:NO:ORD:HOLL:ET:WEST-FRI
kz. Voor de wind varend oorlogsschip; de grote vlag op het achtersteven 
is een effen doek waarop een arm met zwaard, rondom te tekst 
VIGILATE DEO CONFIDENTES

Met de Hollandse wapenspreuk;  VIGILATE  DEO CONFIDENTES :
″weest waakzaam , vertrouwende op God″  (″Watch, trusting in God″)
Deze spreuk stamt uit de tijd van de Opstand  (16e eeuw), en werd ten
tijde van de Republiek de wapenspreuk van de Staaten van Holland.
Het is nog altijd de wapenspreuk van Zuid-Holland.

Übersetzung aus dem Lateinischen Spruch VIGILATE DEO CONFIDENTES;
″Wachet und vertraut auf Gott″.
In der Zeit der Niederländischen Republik war dies der Wappenspruch der Staaten von
Holland, den diese unter dem Wappen der mittelalterlichen Grafschaft Holland führten:
ein roter Löwe auf goldenem Grund. Heute ist das der Wappenspruch der
niederländischen Provinz "Zuid-Holland" (Süd-Holland).

Verkade 55.5 ; vgl. van der Wiel 7 (JMP.1987) ;
HNPM.73 ; CNM.2.28.115
R
Kleine muntplaatoneffenheden en zwaktes, doch feitelijk ongecirculeerd.
Zeer zeldzaam in deze hoge kwaliteit.
unc

550,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Scheepjesschelling 1719, Dordrecht

gewicht 4,68gr. ; zilver Ø 26mm.
muntmeester Isaac Westerveen

vz. Gekoond provinciewapen van Holland tussen 6 - S., daarboven 1719,
rondom de tekst MO:NO:ORD:HOLL:ET:WESTFRI:
kz. Voor de wind varend oorlogsschip; de Nederlandse vlag op het
achtersteven, omgeven door de tekst; VIGILATE DEO CONFIDENTES

Met de Hollandse wapenspreuk;  VIGILATE  DEO CONFIDENTES :
″weest waakzaam , vertrouwende op God″  (″Watch, trusting in God″)
Deze spreuk stamt uit de tijd van de Opstand  (16e eeuw), en werd ten
tijde van de Republiek de wapenspreuk van de Staaten van Holland.
Het is nog altijd de wapenspreuk van Zuid-Holland.

Übersetzung aus dem Lateinischen Spruch VIGILATE DEO CONFIDENTES;
″Wachet und vertraut auf Gott″.
In der Zeit der Niederländischen Republik war dies der Wappenspruch der Staaten von
Holland, den diese unter dem Wappen der mittelalterlichen Grafschaft Holland führten:
ein roter Löwe auf goldenem Grund. Heute ist das der Wappenspruch der
niederländischen Provinz "Zuid-Holland" (Süd-Holland).

Vanaf 1700 werden deze scheepjesschellingen alleen nog voor de V.O.C. aangemunt t.b.v. gebruik in zuidoost Azië. Ondanks zeer grote oplages is slechts een klein gedeelte daarvan bewaard gebleven. Sommige jaartallen komen niet of nauwelijks in de handel voor. Ook het jaartal 1719 komt maar heel weinig voor in de handel of collecties. Van der Wiel registreerde tijdens zijn uitvoerige studie van de Hollandse scheepjesschelling van dit jaartal geen enkel exemplaar. Zeer zeldzaam.

Verkade 55.6 ; van der Wiel 24 (JMP.1987) ; 
HNPM.74 ; CNM.2.28.116 
RR
fr+

150,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - UTRECHT - Zilveren dukaat 1692, Utrecht

gewicht 27,74gr. ; zilver Ø 43mm.
muntmeester Johan van Romondt
muntteken stadsschildje Utrecht
muntmeesterteken roos
Delmonte 981 ; Verkade 105.3 ; HNPM.63 ;
CNM.2.43.90 ; vander Wiel 18 (JMP.1964) S
Lichte zwaktes van de slag. Mooi patina. Schaars jaartal.
zfr-

185,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - UTRECHT - Zilveren dukaat 1693, Utrecht

gewicht 28,05gr. ; zilver Ø 44mm.
muntmeester Johan van Romondt
muntteken stadsschildje Utrecht
muntmeesterteken roos
Delmonte 981 ; Verkade 105.3 ; HNPM.63 ;
CNM.2.43.90 ; vander Wiel 19 (JMP.1964) 
Lichte dubbelslag. Mooi patina.
zfr

225,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - UTRECHT - Zilveren dukaat 1779, Utrecht

gewicht 27,65gr. ; zilver Ø 41mm.
muntteken stadsschildje Utrecht
met kabelrand
Muntmeester Carel Frederik Wesselman

De enkele exemplaren die van dit jaartal bekend zijn hebben een bloemrand.
Dit exemplaar heeft een kabelrand. Als zodanig ongepubliceerd. Hoogst zeldzaam.

Delmonte 982 ; Verkade 106.1 ; HNPM.- (vgl.65) ;
CNM.- (vgl.2.43.92) ; vgl. van der Wiel 60 (JMP.1964)
RRR
lichte zwakte van de slag
zfr/pr à zfr+

tteken stadsschildje Utrecht

met kabelrand

Muntmeester Carel Frederik Wesselman
De enkele exemplaren die van dit jaartal bekend zijn hebben een bloemrand. Dit exemplaar heeft een kabelrand. Als zodanig ongepubliceerd. Hoogst zeldzaam.
Delmonte 982 ; Verkade 106.1 ; HNPM.- (vgl.65) ;

CNM.- (vgl.2.43.92) ; vgl. van der Wiel 60 (JMP.1964) RRR

lichte zwakte van de slag
zfr/pr à zfr+
1.095,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - UTRECHT - Zilveren rijder 1755/53, Utrecht

gewicht 32,51gr. ; zilver Ø 41mm.
muntteken stadsschildje van Utrecht

Geslagen met gesoigneerde stempels en met een fijne kabelrand. Het jaartal 1755 is gewijzigd uit 1753. Deze jaartalwijziging was bij Delmonte en van der Wiel onbekend. Zeer zeldzaam.

Delmonte- (vgl.1031) ; Verkade 100.3 ; vgl. van der Wiel 53 (JMP.1961) ;
HNPM.59 ; CNM.2.43.101 ; Davenport 1832
RR
Zeer mooi exemplaar met een attractief patina.
pr-

995,00 CHINA - REPUBLIC, 1912-1949 - 1 Yuan or Dollar n.d. (1927)

weight 27,15gr. ; silver Ø 39mm.
Commemorates the Sun-Yat-sen Founding of the Republic (1912)
Y.318a.2 ; Davenport 218 ; Kann 608
unc-

145,00 NEDERLAND (NETHERLANDS,KINGDOM) - WILLEM I, 1815-1840 - NEDERLANDS OOST-INDIË (DUTCH EAST INDIES) - MALAYSIA - 1 Keping AH1251 (AD 1835/1836), Soho mint (Birmingham)

gewicht 1,91gr. ; koper Ø 21mm.
vz. Arabische tekst
kz. Arabische tekst “Tanah Malayu” (land van de Maleiers) en het jaartal 1251.

Deze kepings werden geslagen in opdracht van Engelse

kooplieden uit Singapore voor circulation in Maleisië en de Indonesiche archipel.

These kepings were struck in order of merchants from Singapore for circulation
in Malaysia and the Indonesian archipelago.

KM.Tn.1 ; Scholten 993
ietwat gegolfd muntplaatje
zfr-

45,00 GERMANY - OBERPFALZ - LUDWIG IV, JOHANN VON NEUMARKT & OTTO I VON PFALZ-MOSBACH, 1443-1460 - Schwarzpfennig n.d., Amberg

weight 0,48gr. ; billon Ø 15,5mm.
obv. Arms of Bavaria within circle, I O above
rev. Gothic A M within circle
Götz 19b ; Kull 76
vf-

75,00 GERMANY - BAYERN, KÖNIGREICH - LUDWIG II, 1864-1886 - 1 Kreuzer 1871

weight 0,74gr. ; silver Ø 14mm.
KM.873 ; Jaeger 93 ; AKS.183
xf à vf/xf

8,00 GERMANY - WÜRTEMBERG, KÖNIGREICH - WILHELM I, 1816-1864 - 6 Kreuzer 1854, Stuttgart

weight 2,70gr. ; silver Ø 20mm.
KM.592 ; Jaeger 68 ; AKS.100
xf+/xf-

30,00 GERMANY - KÖLN, REICHSSTADT - Brodtpenning 1789

weight 2,24gr. ; copper Ø 21,5mm.
Noss 651 ; Schön- ; KM.Tn.1
vf

50,00 GERMANY - NASSAU, HERZOGTUM - FRIEDRICH AUGUST & FRIEDRICH WILHELM, 1803-1816 - 1 Kreuzer 1808

weight 4,54gr. ; copper Ø 19mm.
so called “dickkreuzer”
with reeded edge

Friedrich Wilhelm was born at 25 October 1768 in The Hague (Netherlands),
as son of Karl Christian von Nassau-Weilburg and Wilhelmina Carolina van Oranje-Nassau.

KM.11 ; Jaeger 3 ; AKS.17 S
vf-

30,00 GERMANY - SCHWARZBURG-RUDOLSTADT - FRIEDRICH KARL, 1790-1793 - Konventionstaler 1791, Saalfeld

weight 27,96gr. ; silver Ø 39mm.

Very attractive uncirculated lustrous coin. No weak parts, no adjustmarks,
prooflike surfaces. A realy wonderful coin. In this condition extremely rare.

(cf. Künker, Auktion 293, 27-28 June 2017, lot 1349; € 4600 + 23%)
KM.134 ; Fischer 586 ; J.20 ; Schön 32 ; Davenport 2773
about unc

3.750,00 GERMANY - BAYERN, KÖNIGREICH - LUDWIG II, 1864-1886 - ½ Gulden 1866/5, München

weight 5,27gr. ; silver Ø 24mm.

With part in hair right / Kopf mit Scheitel.
The date 1866 has been altered from 1865. 
Seems to be unpublished. Very rare as such.

KM.866var. ; Jaeger 99var. ; AKS.179var. RR
vf/xf

250,00 GERMANY - BAYERN, KÖNIGREICH - LUDWIG II, 1864-1886 - 1 Gulden 1871, München

weight 10,56gr. ; silver Ø 30mm.

Only 35.030 pieces minted. Scarce.

KM.884 ; Jaeger 103 ; AKS.178 ; Wittelsbach 3011 S
xf/xf+

185,00 GERMANY - BAYERN, KÖNIGREICH - LUDWIG II, 1864-1886 - Madonnentaler 1868, München

weight 18,44gr. ; silver Ø 34mm.
KM.877 ; Jaeger 107 ; AKS.176 ; Thun 105 ; Kahnt 131 ; Davenport 611
xf-

100,00 GERMANY - BAYERN, KÖNIGREICH - LUDWIG II, 1864-1886 - Vereinstaler 1868, München

weight 18,53gr. ; silver Ø 34mm.
KM.886.1 ; Jaeger 104 ; AKS.174 ; Thun 103 ; Kahnt 127 ; Davenport 612
xf/unc

275,00 GERMANY - BAYERN, KÖNIGREICH - MAXIMILIAN II JOSEPH, 1848-1864 - ½ Gulden 1851, München

weight 5,25gr. ; silver Ø 24mm.
KM.825 ; Jaeger 81 ; AKS.152
vf/vf+

55,00 GERMANY - BAYERN, KÖNIGREICH - MAXIMILIAN II JOSEPH, 1848-1864 - Gulden 1855, München

weight 10,56gr. ; silver Ø 30mm.
KM.826 ; Jaeger 82 ; AKS.151
vf/xf

80,00 NEDERLAND (NETHERLANDS, KINGDOM) - WILHELMINA, 1890-1948 - ½ Gulden 1909

gewicht 4,95gr. ; zilver Ø 22mm.
Schulman 836 ; KM.121.2
enkele lichte krasjes
zfr-/zfr

38,00 GERMANY - BAYERN, KÖNIGREICH - MAXIMILIAN II JOSEPH, 1848-1864 - Vereinstaler 1858

weight 18,52gr. ; silver Ø 33mm.
KM.852 ; Jaeger 94 ; AKS.149 ; Thun 98 ; Kahnt 116
xf/unc à unc-

175,00 GERMANY - BAYERN, HERZOGTUM - ERNST I & WILHELM III, 1397-1435 - Pfennig n.d., München

weight 0,46gr. ; silver Ø 16mm.
obv. Head of a bearded monk left, wearing pointed hood.
rev. Gothic initials Є W of the Dukes Ernst I and Wilhelm III within circle.
variety; monkʹs head with beard. Rare.

Ernst was born in 1373 as oldest son of duke Johann II of Bayern-München. He succeeded his father in 1397 together with his brother Wilhelm III and their uncle Stephan III until 1402. Then Ernst reigned in Bayern-München together with Wilhelm III until the latterʹs demise in 1435. Afterwards Wilhelm’s son Adolf shared the reign until Ernst′ death in 1438. He restrained uprisings of the citizenry of Munich in 1396 and 1410 and forced his uncle Stephan III to confine his reign to Bavaria-Ingolstadt in 1402. Afterwards Ernst still fought several times successfully against the dukes of Bavaria-Ingolstadt Stephan III and his son Ludwig VII the Bearded as ally of Heinrich XVI of Bavaria-Landshut. He was a member of the Parakeet Society and of the League of Constance.

After the extinction of the Wittelsbach dukes of Bavaria-Straubing, counts of Holland and Hainaut,   Ernst and his brother Wilhelm struggled with Heinrich and Ludwig but finally received half of Bavaria-Straubing including the city of  Straubing in 1429. As ally of the House of Luxembourg Ernst backed his deposed brother in law Wenceslaus against the new king Rupert of the older branch of his own Wittelsbach dynasty as well as Wenceslausʹ brother Sigismund in his wars against the supporters of Jan Hus. This led to devastations in Northern Bavaria until 1434. When his son Albert III married secretly the maid Agnes Bernauer in 1432, Ernst ordered her murdered. She was accused of witchcraft and thrown into the River Danube and drowned. The civil war with his son finally ended with a reconciliation. He died on 2 July 1438 and is buried in the Frauenkirche in Munich.

It has been theorized that the name for the city of Munich (München in German) comes from the term Kloster von Mönchen or ʺCloister for Monksʺ due to the Imperial Abbey of Tegernsee, a Benedictine Monastery near which the original town of Munich was built. The figure portrayed was originally a monk (or friar) holding a book, evolved in different portrayals, wearing a pointed hood. The image of the monk has been used as a symbol for the city of Munich since the 13th century, as also shown on this coin, the so called ″Monk Pfennig″. Normally the monkʹs head is not beared, so this variety seems to be rare.

Wittelsbach 165 ; cf. Beierlein 160-165 ; cf. Emmerig/Bayern BM 13  R
f/vf

85,00 GERMANY - BAYERN, KÖNIGREICH - MAXIMILIAN II JOSEPH, 1848-1864 - Doppelgulden 1855 ʺMariensäuleʺ, München

weight 21,18gr. ; silver Ø 36mm.

This coin  commemorates the restauration of Madonna Column in Munich;

The Mariensäule is a Marian column located on the Marienplatz in Munich, Germany. Mary is revered here as Patrona Bavariae (Latin: Protector of Bavaria). It was erected in 1638 to celebrate the end of Swedish occupation during the Thirty Years′ War, to be precise, following a respective vow by Duke Elector Maximilian I of Bavaria if the ducal residential cities of Munich and Landshut would be spared from war destruction. The column is topped by a golden statue of the Virgin Mary standing on a crescent moon as the Queen of Heaven, created in 1590. The figure was originally located in the Frauenkirche. Mariensäule in Munich was the first column of this type built north of the Alps and inspired erecting other Marian columns in this part of Europe. The well known Marienplatz was named after the Mariensäule.

KM.465 ; Jaeger 84 ; AKS.168 ; Thun 97 ;
Kahnt 118 ; Davenport 604

xf-

90,00 

© Copyright 2012  |  Munthandel G. Henzen  |  The Netherlands  |  Tel. +31(0)343-430564  |  Fax +31(0)343-430542  |  info@henzen.org