Munthandel G. Henzen LID VAN DE NVMH
 HOME|COINS|MEDALS|ARCHAEOLOGY|SEARCH|ACQUISITION|ABOUT US|CONTACT|TO ORDER|SALESCONDITIONS
Home

Welcome to the website of Munthandel G. Henzen. With the navigation-frame you can select a part of our collection.
If you click on a photo an enlargement will appear. Does a coin appeal to you then you can order it by clicking on order. The coins you wish to order will be collected on an order form. After you have completed your order you can simply e-mail the order form to us. We will confirm your order by sending an invoice. After receipt of full payment, the coin(s) will be sent to you. On request we can also sent you a PayPal invoice, in case you prefer to pay with PayPal. There is also the possibility to view the coins at our office in Amerongen by making an appointment.

We also offer many more coins  in our regular richly illustrated pricelists. You can receive it by filling out the order form.

We hope you will enjoy viewing our website and we hope you will find something of your interest.

Gijs  Henzen

News

We also regularly publish lavishly illustrated pricelists. 

Ask for a free copy by e.mail. Please, always mention what you collect exactly.

PAYMENT WITH PAYPAL IS POSSIBLE. JUST ASK FOR A PAYPAL INVOICE !


Search by product name

our monthly special offer

NEDERLAND (NETHERLANDS, KINGDOM) - JULIANA, 1948-1980 - gouden dukaat 1974 - Medailleslag

gewicht 3,49gr. ; goud 983/1000 ; Ø 21mm.
De gouden dukaat 1974 werd in muntslag geslagen, d.w.z. kopstaand.
Een klein deel, circa 2000 stuks, werd wel in de gebruikelijke medailleslag
geslagen. De variant is dan ook zeldzaam.
Schulman 1080a ; KM.190.1 R
prooflike

495,00 Our latest acquisitions

NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Duit 1766, Dordrecht

gewicht 3,56gr. ; koper Ø 21,5mm.
Verkade 57.6 ; PW.2007 ; HNPM.84 ; CNM.2.28.126
muntplaatje met strookeinde
pr

60,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Bezemstuiver 1738, Dordrecht

gewicht 0,84gr. ; zilver Ø 17mm.
muntmeester Otto Buck
muntteken roos
Verkade 56.6 ; HNPM.78 ; CNM.2.28.121
unc

80,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Zilveren afslag van duit 1739, Dordrecht

gewicht 3,66gr. ; zilver Ø 22mm.
Verkade 57.6 ; PW.2007.5 ; HNPM.84.3 ; CNM.2.28.126
zfr

80,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Dubbele wapenstuiver 1730, Dordrecht

gewicht 1,53gr. ; zilver Ø 20mm.
Verkade 56.4 ; HNPM.79 ; CNM.2.28.118
zfr

15,00 GERMANY - BRD - 10 Mark 1989 J, Hamburg “800 Jahre Hafen und Hamburg”

weight 15,50gr. ; silver 625/1000 ; Ø 33mm.
KM.171 ; Jaeger 448 ; AKS.259
proof

10,00 GERMANY - PREUSSEN, KÖNIGREICH - FRIEDRICH WILHELM III, 1797-1840 - 3 Pfenninge 1822 A, Berlin

weight 4,57gr. ; copper Ø 22,5mm.
KM.407 ; Jaeger 44 ; AKS.33 ; Olding 189
minor scratch on the reverse
xf- à vf/xf

30,00 GERMANY - BREMEN, FREIE STADT - 36 Grote 1859

weight 8,76gr. ; silver Ø 30mm.
KM.233 ; J.21 ; AKS.1 ; Jungk 1197 ; Kahnt 159
xf

130,00 GERMANY - BREMEN , FREIE STADT - Gedenktaler 1864

weight 17,55gr. ; silver Ø 33mm.
Mintage: 5.000 pieces. Rare.
Eröffnung der neuen Börse.
KM.- ; J.261 ; AKS.15 ;  Thun 125 ; Kahnt 162 ; Davenport 627
xf

265,00 SEVERUS ALEXANDER, 222-235 - AR Denarius, Rome (231)

weight 2,68gr. ; silver Ø 20,5mm.
obv. Laurated bust right  IMP ALEXANDER PIVS AVG
rev. Mars standing left, holding spear in right hand and resting left on shield
PM TR P X COS III PP

Cohen 409 ; RIC 108 ; BMC 774 ; cf. Sear 7912
vf/xf

85,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - X Stuivers 1751, Dordrecht

gewicht 5,21gr. ; zilver Ø 27,5mm.
zonder muntteken
muntmesster Otto Buck
met tulprand

Van het jaartal 1751 kennen we drie varianten aangaande de rand, nml. gladde rand, kabelrand en tulprand. In de periode 1751-1762 werden circa 63.140 stuks X stuiverstukken geslagen. Het overgrote deel heeft een gladde rand, bestemd voor normale circulatie. Een veel kleiner deel kreeg een kabelrand en nog een kleiner deel een tulprand. Met name de exemplaren met tulprand zullen vervaardigd zijn om te dienen als relatiegeschenk. Die waren niet voor de normale circulatie bestemd. De productie daarvan is klein geweest, hetgeen de huidige zeldzaamheid verklaard. Zeldzaam.

Verkade 54.2 ; HNPM.66 ; CNM.2.28.107 R
Attractief exemplaar met een mooi patina.
zfr/pr à pr-

275,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Provinciale driegulden 1681, Dordrecht

gewicht 31,56gr. ; zilver Ø 41mm.
zonder munt- of muntmeesterteken
muntmeester Mathhaeus Sonnemans


De provinciale drieguldens van Holland uit de jaren 1681-1682 behoren tot de fraaiste driegulden die zijn vervaardigd ten tijde van de Republiek.
Dit is niet in de laatste plaats te danken aan de bijzonder fraaie stempels van de medailleur Daniël Drappentier. In de jaren 1681-1682 werden in
totaal 67.388 stuks driegulden geslagen. Als munttype en jaartal zeldzaam, in deze subliem staat zeer zeldzaam.

Delmonte 1126 ; Verkade 51.1 ; HNPM.56 ; CNM.2.28.96 R
unc-

4.450,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Scheepjesschelling 1745, Dordrecht

gewicht 5,02gr. ; zilver Ø 27mm.
Van dit jaartal werden slechts 47.170 stuks aangemunt. Zeldzaam.
Verkade 55.6 ; v.d.Wiel 50 (JMP.1987) ; HNPM.74 ; CNM.2.28.116 R
pr- à zfr/pr

165,00 GERMANY - AACHEN, REICHSSTADT - 12 Heller 1794

weight 4,81gr. ; copper Ø 23mm.
KM.51 ; Menadier 303a ; Schön 22
vf

16,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - BATAAFSE REPUBLIEK, 1795-1806 - ZEELAND - Zilveren dukaat 1795, Middelburg

gewicht 27,77gr. ; zilver Ø 41mm.
muntteken burcht
muntmeester Petronello Slob & Johan Lodewijk Molter

Zonder punt na CRESCUNT. Deze variant komt slechtst hoogst sporadisch voor.
Uiterst zeldzaam.

Delmonte 976var. ; Verkade 87.1var. ; vgl. Schulman 61d ; 
HNPM.96var. ; CNM.2.49.50var.
RRR
Kleine zwakte van de slag, doch een mooi patina.
zfr/zfr+

950,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - BATAAFSE REPUBLIEK, 1795-1806 - GELDERLAND - Zilveren dukaat 1800/1700, Harderwijk

gewicht 28,03gr. ; zilver Ø 39mm.
muntmeester Marten Hendrik Lohse
muntmeesterteken korenaar

Het jaartal 1800 is gewijzigd uit 17 (..). Onder de twee laatste cijfers zijn geen andere cijfers waar te nemen. Waarschijnlijk werd al eerder besloten tot het slaan van zilveren dukaten, waardoor de stempelsnijder waarschijnlijk al voor 1800 begon met het vervaardigen van muntstempels. Om die reden is hij het jaartal begonnen met 17 i.p.v. 18, maar heeft dit tijdig gecorrigeerd toen bleek dat aanmunting pas in 1800 zou plaatsvinden. In een voetnoot vermeld Jacques Schulman al het voorkomen van een dergelijke zilveren dukaat in de collectie van het K.P.K., in de veronderstelling dat het een jaartalwijzging zou zijn van 1800/1790. Dit is in HNPM tevens overgenomen. Naar onze mening is dit onjuist. Deze jaartalwijziging komt slechts hoogst sporadisch voor. Pannekeet registreerde slechts 1 exemplaar en in totaal zullen niet meer dan enkele stuks bekend zijn. Hoogst zeldzaam. Bovendien verkeerd de munt in een uitstekende staat, hetgeen voor zilveren dukaten van Gelderland uit deze periode ook uitzonderlijk is.

Delmonte - (vgl. 963) ; vgl. Verkade 10.2 ; de Voogt- (vgl.592) ;
Schulman 48 derde voetnoot (als 1800/1790) ; Pannekeet 113 (R4) ;
vgl. HNPM.124 (beschreven als 1800/1790) ; CNM.2.17.155
RRRR
Weinig gecirculeerd exemplaar met nog eneige stempelglans.
pr

4.950,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - BATAAFSE REPUBLIEK, 1795-1806 - GELDERLAND - Gulden 1795, Harderwijk

gewicht 10,38gr. ; zilver Ø 31mm.
muntmeester Marten Hendrik Lohse
muntmeesterteken korenaar
met punt onder de L in GL.
Delmonte 1178 ; Verkade 14.2 ; de Voogt 589 ;
Schulman 89a ; HNPM.126 ; CNM.2.17.155

Ietwat onregelmatig gevormd muntplaatje. Mooi patina.
zfr à zfr+

95,00 ARGENTINA - REPUBLIC - 10 Centavos 1921

weight 2,80gr. ; copper-nickel Ø 19mm.
KM.35
vf/xf

3,00 MEXICO - REPUBLIC - 50 Centavos 1944 M

weight 8,30gr. ; silver 729/1000 ; Ø 27mm.
KM.447
unc-

10,00 MEXICO - REPUBLIC - ¼ Real 1835 Mo, Mexico City

weight 6,55gr. ; copper Ø 25mm.
KM.358
f+

10,00 MEXICO - REPUBLIC - JALISCO STATE - 1/8 Real 1858

weight 9,41gr. ; copper Ø 28mm.
Diagonal milled edge.
obv. Bow, quiver, and flag, * 1858 * below,
around the legend; DEPARTAMENTO DE JALISCO
rev. Seated figure of Liberty left, holding a liberty cap on a staff,
* UN * in front, OCTAVO * behind
KM.331
some scratches
f+

15,00 MEXICO - REVOLUTIONARY COINGAE - PROVISIONAL GOVERNMENT - OAXACA - 5 Centavos 1915

weight 4,27gr. ; copper Ø 22,5mm.
KM.719
Usual weak strike.
xf/unc à xf+

15,00 MEXICO - REVOLUTIONARY COINGAE - PROVISIONAL GOVERNMENT - OAXACA - 10 Centavos 1915

weight 6,94gr. ; copper Ø 26mm.
KM.727.1
Usual weak strike.
vf/xf

10,00 MEXICO - REVOLUTIONARY COINGAE - CONSTITUTIONALIST ARMY - CHIHUAHUA - 5 Centavos 1914

weight 6,98gr. ; copper Ø 25mm.
KM.613
xf

15,00 MEXICO - REPUBLIC - 5 Centavos 1905/03 Mo M, Mexico City - UNPUBLISHED VARIETY

weight 1,35gr. ; silver Ø 14mm.
The date 1905 has been altered from 1903. This variety seems to be unpublished.
Extremely rare as such.
KM.-- (cf. 400.2) ; Buttrey /Hubbard -  RRRR
vf/vf+

250,00 MEXICO - REPUBLIC - 20 Centavos 1935 Mo, Mexico City

weight 14,89gr. ; bronze Ø 28mm.
KM.437
small edge nick
vf+

12,00 

© Copyright 2012  |  Munthandel G. Henzen  |  The Netherlands  |  Tel. +31(0)343-430564  |  Fax +31(0)343-430542  |  info@henzen.org