Munthandel G. Henzen LID VAN DE NVMH
 HOME|MUNTEN|PENNINGEN|ARCHEOLOGIE|ZOEKEN|INKOOP|OVER ONS|CONTACT|BESTELLEN|VOORWAARDEN
Home

Welkom op de website van Munthandel G. Henzen. Via de navigatiebalk wordt u op eenvoudige wijze door
onze website heengeleid. Als u op foto’s klikt verschijnt een uitvergroting. Bevalt een munt u, dan kunt u
het bestellen door op ‘Bestellen’ te klikken. De gewenste munt of munten worden verzameld op een bestelformulier.
Is uw bestelling compleet, dan kunt u deze eenvoudig naar ons e-mailen. U krijgt dan van ons per e-mail een
bevestiging toegezonden in de vorm van een factuur. Het bestelde wordt na ontvangst van betaling toegezonden.
Op verzoek kunt u ook een PayPalfactuur ontvangen indien u liever betaald met PayPal.

Uiteraard is het ook mogelijk om ons, op afspraak, te bezoeken. U kunt dan hetgeen waarin u geïnteresseerd
bent ten kantore in Amerongen bekijken.

Naast onze website bieden we ook veel munten aan via onze regelmatig verschijnende rijk geïllustreerde prijslijsten.
Deze kunt u ook aanvragen via ons bestelformulier.

Wij wensen u veel plezier bij het bekijken van onze website en wij hopen dat er iets van uw gading bij zal zitten.

Gijs Henzen


Nieuwswaardigheden

Regelmatig geven wij ook rijk geïllustreerde prijslijsten uit.

U kunt deze prijslijsten gratis aanvragen met vermelding van uw verzamelgebied.


Zoeken op productnaam

Maandaanbieding

NEDERLAND (NETHERLANDS, KINGDOM) - JULIANA, 1948-1980 - gouden dukaat 1974 - Medailleslag

gewicht 3,49gr. ; goud 983/1000 ; Ø 21mm.
De gouden dukaat 1974 werd in muntslag geslagen, d.w.z. kopstaand.
Een klein deel, circa 2000 stuks, werd wel in de gebruikelijke medailleslag
geslagen. De variant is dan ook zeldzaam.
Schulman 1080a ; KM.190.1 R
prooflike

495,00 Nieuwe aanwinsten

NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Duit 1766, Dordrecht

gewicht 3,56gr. ; koper Ø 21,5mm.
Verkade 57.6 ; PW.2007 ; HNPM.84 ; CNM.2.28.126
muntplaatje met strookeinde
pr

60,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Bezemstuiver 1738, Dordrecht

gewicht 0,84gr. ; zilver Ø 17mm.
muntmeester Otto Buck
muntteken roos
Verkade 56.6 ; HNPM.78 ; CNM.2.28.121
unc

80,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Zilveren afslag van duit 1739, Dordrecht

gewicht 3,66gr. ; zilver Ø 22mm.
Verkade 57.6 ; PW.2007.5 ; HNPM.84.3 ; CNM.2.28.126
zfr

80,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Dubbele wapenstuiver 1730, Dordrecht

gewicht 1,53gr. ; zilver Ø 20mm.
Verkade 56.4 ; HNPM.79 ; CNM.2.28.118
zfr

15,00 GERMANY - BRD - 10 Mark 1989 J, Hamburg “800 Jahre Hafen und Hamburg”

weight 15,50gr. ; silver 625/1000 ; Ø 33mm.
KM.171 ; Jaeger 448 ; AKS.259
proof

10,00 GERMANY - PREUSSEN, KÖNIGREICH - FRIEDRICH WILHELM III, 1797-1840 - 3 Pfenninge 1822 A, Berlin

weight 4,57gr. ; copper Ø 22,5mm.
KM.407 ; Jaeger 44 ; AKS.33 ; Olding 189
minor scratch on the reverse
xf- à vf/xf

30,00 GERMANY - BREMEN, FREIE STADT - 36 Grote 1859

weight 8,76gr. ; silver Ø 30mm.
KM.233 ; J.21 ; AKS.1 ; Jungk 1197 ; Kahnt 159
xf

130,00 GERMANY - BREMEN , FREIE STADT - Gedenktaler 1864

weight 17,55gr. ; silver Ø 33mm.
Mintage: 5.000 pieces. Rare.
Eröffnung der neuen Börse.
KM.- ; J.261 ; AKS.15 ;  Thun 125 ; Kahnt 162 ; Davenport 627
xf

265,00 SEVERUS ALEXANDER, 222-235 - AR Denarius, Rome (231)

weight 2,68gr. ; silver Ø 20,5mm.
obv. Laurated bust right  IMP ALEXANDER PIVS AVG
rev. Mars standing left, holding spear in right hand and resting left on shield
PM TR P X COS III PP

Cohen 409 ; RIC 108 ; BMC 774 ; cf. Sear 7912
vf/xf

85,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - X Stuivers 1751, Dordrecht

gewicht 5,21gr. ; zilver Ø 27,5mm.
zonder muntteken
muntmesster Otto Buck
met tulprand

Van het jaartal 1751 kennen we drie varianten aangaande de rand, nml. gladde rand, kabelrand en tulprand. In de periode 1751-1762 werden circa 63.140 stuks X stuiverstukken geslagen. Het overgrote deel heeft een gladde rand, bestemd voor normale circulatie. Een veel kleiner deel kreeg een kabelrand en nog een kleiner deel een tulprand. Met name de exemplaren met tulprand zullen vervaardigd zijn om te dienen als relatiegeschenk. Die waren niet voor de normale circulatie bestemd. De productie daarvan is klein geweest, hetgeen de huidige zeldzaamheid verklaard. Zeldzaam.

Verkade 54.2 ; HNPM.66 ; CNM.2.28.107 R
Attractief exemplaar met een mooi patina.
zfr/pr à pr-

275,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Provinciale driegulden 1681, Dordrecht

gewicht 31,56gr. ; zilver Ø 41mm.
zonder munt- of muntmeesterteken
muntmeester Mathhaeus Sonnemans


De provinciale drieguldens van Holland uit de jaren 1681-1682 behoren tot de fraaiste driegulden die zijn vervaardigd ten tijde van de Republiek.
Dit is niet in de laatste plaats te danken aan de bijzonder fraaie stempels van de medailleur Daniël Drappentier. In de jaren 1681-1682 werden in
totaal 67.388 stuks driegulden geslagen. Als munttype en jaartal zeldzaam, in deze subliem staat zeer zeldzaam.

Delmonte 1126 ; Verkade 51.1 ; HNPM.56 ; CNM.2.28.96 R
unc-

4.450,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Scheepjesschelling 1745, Dordrecht

gewicht 5,02gr. ; zilver Ø 27mm.
Van dit jaartal werden slechts 47.170 stuks aangemunt. Zeldzaam.
Verkade 55.6 ; v.d.Wiel 50 (JMP.1987) ; HNPM.74 ; CNM.2.28.116 R
pr- à zfr/pr

165,00 GERMANY - AACHEN, REICHSSTADT - 12 Heller 1794

weight 4,81gr. ; copper Ø 23mm.
KM.51 ; Menadier 303a ; Schön 22
vf

16,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - BATAAFSE REPUBLIEK, 1795-1806 - ZEELAND - Zilveren dukaat 1795, Middelburg

gewicht 27,77gr. ; zilver Ø 41mm.
muntteken burcht
muntmeester Petronello Slob & Johan Lodewijk Molter

Zonder punt na CRESCUNT. Deze variant komt slechtst hoogst sporadisch voor.
Uiterst zeldzaam.

Delmonte 976var. ; Verkade 87.1var. ; vgl. Schulman 61d ; 
HNPM.96var. ; CNM.2.49.50var.
RRR
Kleine zwakte van de slag, doch een mooi patina.
zfr/zfr+

950,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - BATAAFSE REPUBLIEK, 1795-1806 - GELDERLAND - Zilveren dukaat 1800/1700, Harderwijk

gewicht 28,03gr. ; zilver Ø 39mm.
muntmeester Marten Hendrik Lohse
muntmeesterteken korenaar

Het jaartal 1800 is gewijzigd uit 17 (..). Onder de twee laatste cijfers zijn geen andere cijfers waar te nemen. Waarschijnlijk werd al eerder besloten tot het slaan van zilveren dukaten, waardoor de stempelsnijder waarschijnlijk al voor 1800 begon met het vervaardigen van muntstempels. Om die reden is hij het jaartal begonnen met 17 i.p.v. 18, maar heeft dit tijdig gecorrigeerd toen bleek dat aanmunting pas in 1800 zou plaatsvinden. In een voetnoot vermeld Jacques Schulman al het voorkomen van een dergelijke zilveren dukaat in de collectie van het K.P.K., in de veronderstelling dat het een jaartalwijzging zou zijn van 1800/1790. Dit is in HNPM tevens overgenomen. Naar onze mening is dit onjuist. Deze jaartalwijziging komt slechts hoogst sporadisch voor. Pannekeet registreerde slechts 1 exemplaar en in totaal zullen niet meer dan enkele stuks bekend zijn. Hoogst zeldzaam. Bovendien verkeerd de munt in een uitstekende staat, hetgeen voor zilveren dukaten van Gelderland uit deze periode ook uitzonderlijk is.

Delmonte - (vgl. 963) ; vgl. Verkade 10.2 ; de Voogt- (vgl.592) ;
Schulman 48 derde voetnoot (als 1800/1790) ; Pannekeet 113 (R4) ;
vgl. HNPM.124 (beschreven als 1800/1790) ; CNM.2.17.155
RRRR
Weinig gecirculeerd exemplaar met nog eneige stempelglans.
pr

4.950,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - BATAAFSE REPUBLIEK, 1795-1806 - GELDERLAND - Gulden 1795, Harderwijk

gewicht 10,38gr. ; zilver Ø 31mm.
muntmeester Marten Hendrik Lohse
muntmeesterteken korenaar
met punt onder de L in GL.
Delmonte 1178 ; Verkade 14.2 ; de Voogt 589 ;
Schulman 89a ; HNPM.126 ; CNM.2.17.155

Ietwat onregelmatig gevormd muntplaatje. Mooi patina.
zfr à zfr+

95,00 ARGENTINA - REPUBLIC - 10 Centavos 1921

weight 2,80gr. ; copper-nickel Ø 19mm.
KM.35
vf/xf

3,00 MEXICO - REPUBLIC - 50 Centavos 1944 M

weight 8,30gr. ; silver 729/1000 ; Ø 27mm.
KM.447
unc-

10,00 MEXICO - REPUBLIC - ¼ Real 1835 Mo, Mexico City

weight 6,55gr. ; copper Ø 25mm.
KM.358
f+

10,00 MEXICO - REPUBLIC - JALISCO STATE - 1/8 Real 1858

weight 9,41gr. ; copper Ø 28mm.
Diagonal milled edge.
obv. Bow, quiver, and flag, * 1858 * below,
around the legend; DEPARTAMENTO DE JALISCO
rev. Seated figure of Liberty left, holding a liberty cap on a staff,
* UN * in front, OCTAVO * behind
KM.331
some scratches
f+

15,00 MEXICO - REVOLUTIONARY COINGAE - PROVISIONAL GOVERNMENT - OAXACA - 5 Centavos 1915

weight 4,27gr. ; copper Ø 22,5mm.
KM.719
Usual weak strike.
xf/unc à xf+

15,00 MEXICO - REVOLUTIONARY COINGAE - PROVISIONAL GOVERNMENT - OAXACA - 10 Centavos 1915

weight 6,94gr. ; copper Ø 26mm.
KM.727.1
Usual weak strike.
vf/xf

10,00 MEXICO - REVOLUTIONARY COINGAE - CONSTITUTIONALIST ARMY - CHIHUAHUA - 5 Centavos 1914

weight 6,98gr. ; copper Ø 25mm.
KM.613
xf

15,00 MEXICO - REPUBLIC - 5 Centavos 1905/03 Mo M, Mexico City - UNPUBLISHED VARIETY

weight 1,35gr. ; silver Ø 14mm.
The date 1905 has been altered from 1903. This variety seems to be unpublished.
Extremely rare as such.
KM.-- (cf. 400.2) ; Buttrey /Hubbard -  RRRR
vf/vf+

250,00 MEXICO - REPUBLIC - 20 Centavos 1935 Mo, Mexico City

weight 14,89gr. ; bronze Ø 28mm.
KM.437
small edge nick
vf+

12,00 

© Copyright 2012  |  Munthandel G. Henzen  |  Tel. +31(0)343-430564  |  Fax +31(0)343-430542  |  info@henzen.org | Privacybeleid