Munthandel G. Henzen LID VAN DE NVMH
 HOME|MUNTEN|PENNINGEN|ARCHEOLOGIE|ZOEKEN|INKOOP|OVER ONS|CONTACT|BESTELLEN|VOORWAARDEN
Home

Welkom op de website van Munthandel G. Henzen. Via de navigatiebalk wordt u op eenvoudige wijze door
onze website heengeleid. Als u op foto’s klikt verschijnt een uitvergroting. Bevalt een munt u, dan kunt u
het bestellen door op ‘Bestellen’ te klikken. De gewenste munt of munten worden verzameld op een bestelformulier.
Is uw bestelling compleet, dan kunt u deze eenvoudig naar ons e-mailen. U krijgt dan van ons per e-mail een
bevestiging toegezonden in de vorm van een factuur. Het bestelde wordt na ontvangst van betaling toegezonden.

Uiteraard is het ook mogelijk om ons, op afspraak, te bezoeken. U kunt dan hetgeen waarin u geïnteresseerd
bent ten kantore in Amerongen bekijken.

Naast onze website bieden we ook veel munten aan via onze regelmatig verschijnende rijk geïllustreerde prijslijsten.
Deze kunt u ook aanvragen via ons bestelformulier.

Wij wensen u veel plezier bij het bekijken van onze website en wij hopen dat er iets van uw gading bij zal zitten.

Gijs Henzen


Nieuwswaardigheden

Regelmatig geven wij ook rijk geïllustreerde prijslijsten uit.

U kunt deze prijslijsten gratis aanvragen met vermelding van uw verzamelgebied.

Heeft u munten te koop, losse stukken of complete collecties, dan neem contact met ons op.
Wij betalen zeer goede prijzen voor uw munten ! 

 


Zoeken op productnaam

Maandaanbieding

NEDERLAND (NETHERLANDS, KINGDOM) - JULIANA, 1948-1980 - gouden dukaat 1974 - Medailleslag

gewicht 3,49gr. ; goud 983/1000 ; Ø 21mm.

De gouden dukaat 1974 werd in muntslag geslagen, d.w.z. kopstaand.
Een klein deel, circa 2000 stuks, werd wel in de gebruikelijke medailleslag
geslagen. De variant is dan ook zeldzaam.

Schulman 1080a ; KM.190.1 R
prooflike

495,00 Nieuwe aanwinsten

ZUIDELIJKE NEDERLANDEN (SOUTHERN NETHERLANDS) - HEERLIJKHEID DOORNIK ( TOURNAI ) - ALBRECHT & ISABELLA, 1598-1621 - Patagon z.j. (1612-1613), Doornik

gewicht 28,03gr. ; zilver Ø 43mm.
variant; zonder binnencirkels

vz. Bourgondisch stokkenkruis met vuurijzer in het centrum, geflankeerd
door de gekroonde monogrammen van de aartshertogen, daaronder het
Lam Gods (kleinood van de Orde van het Gulden Vlies) aan een lint hangend,
omringd door de tekst; ALBERTVS•ET•ELISABET•DEI•GRATIA ♖
vz. Gekroond Oostenrijks-Bourgondisch-Spaans wapenschild omhangen
met de keten van het Gulden Vlies, omringd door de tekst;
ARCHID•AVST•DVCES•BVRG•DOM•TORN

In 1612 werd de aanmunting van kruisrijksdaalder, die eerder onder Philips II waren geslagen, hervat. Het werd uitgegeven op een koers van 48 stuiver. Al spoedig kwamen deze rijksdaalder bekend te staan als pat(t)acon, patagon of Albertusdaalder. De munt werd erg populair, niet alleen binnen de Spaanse Nederlanden maar ook ver daarbuiten. Men name in Oost-Europa en Rusland was de patagon erg gewild. De patagon werd voor het laatst geslagen in 1711 onder de Spaanse troonpretendent Karel III (1703-1711) in Antwerpen.

Delmonte 260 ; van Gelder & Hoc 311-7a ; de Mey 226 ;
Vanhoudt  619.TO ; Davenport 4438

zfr

175,00 ZUIDELIJKE NEDERLANDEN (SOUTHERN NETHERLANDS) - HERTOGDOM BRABANT - KAREL V, 1506-1555 - Gouden zonnekroon 1553, Antwerpen

gewicht 3,39gr. ; goud 929/1000 ; Ø 27mm.

vz. Gekroond wapenschild van Oostenrijk-Bourgondië tussen twee vuurijzers 
met afspattende vonken binnen een cirkel. In de buitencirkel de tekst; 
CARO:D:G•RO:IMP:HISP:REX•DVX•BVRG:Z•BR en zon
kz. Kort kruis met lelies aan de uiteinden met in de hoeken om en om een
burcht en rijksadelaar binnen een cirkel. In de buitencirkel de tekst;
DA:MIHI:VIRTVTE:COTRA•HOSTES:TVOS:53

De gouden zonnekroon dankt haar naam aan de zon die we recht boven de kroon geplaatst zien. Deze munt was een vrij exacte imitatie van de Franse ecu d′or van Frans I (1515-1547). Het gehalte was gesteld op 929/1000 met een gewicht van 3,41 gram. Bij uitgifte was de munt was gangbaar voor 42 stuivers en het werd in de periode 1540-1555 aangemunt in Brabant, Vlaanderen, Gelre en Holland.

Het jaartal 1553 is afgekort tot 53 (komt ook voluit geschreven voor). Zeldzaam.

Delmonte 102 ; van Gelder & Hoc 186-1 ; de Witte 664 ; de Mey 439 ;
Vanhoudt 223.AN ; Vanhoudt/Saunders 133 ; Friedberg 62
R
zfr/zfr+

1.250,00 ITALY, KINGDOM - UMBERTO I, 1878-1900 - 20 Lire 1891 R, Rome

weight 6,45gr. ; gold 900/1000 ; Ø 21,5mm.
engraver Filippo Speranza

obv. Head of King Umberto I facing left, the name of the engraver (SPERANZA)
in the neck-cut, 1891 below, around the legend; UMBERTO I - RE D′ITALIA
rev. Savoia crowned coat of arms decorated with the Collare dell′Annunziata,
deviding the value L - 20,  all encircled by a wreath made by a branch of laurel
and one of oak. Up the crowned shield there is the Star of Italy.
Mintmark R is below the wreath, on the left.

The two 1s in the date were originally much smaller
and are re-engraved (larger) and repositioned in the die.
Interesting and rare variant.

KM.21var. ; Friedberg 21var. ; Pagani 586var. ;
Montenegro 26var. ; Gigante 20var.
R
unc

850,00 ITALY, KINGDOM - UMBERTO I, 1878-1900 - 20 Lire 1882 R, Rome

weight 6,45gr. ; gold 900/1000 ; Ø 21,5mm.
engraver Filippo Speranza

obv. Head of King Umberto I facing left, the name of the engraver (SPERANZA)
in the neck-cut, 1882 below, around the legend; UMBERTO I - RE D′ITALIA
rev. Savoia crowned coat of arms decorated with the Collare dell′Annunziata,
deviding the value L - 20,  all encircled by a wreath made by a branch of laurel
and one of oak. Up the crowned shield there is the Star of Italy.
Mintmark R is below the wreath, on the left.

KM.21 ; Friedberg 21 ; Pagani 578 ; Gigante 12bis. ; Schlumberger 66
unc

425,00 FRANCE, KINGDOM - CHARLES V THEWISE, 1364-1380 - Franc à pied n.d. (1365), Paris

weight 3,76gr. ; 24 carat gold ; Ø 28mm.
The production of this coin  type started 20 April 1365

obv. Charles V standing forward with sword and hand of justice, 
beneath a Gothic dais, flanked by clusters of lis to either sides, within dotted circle. 
In outer circle the legend; KAROLVSxDIxGR - FRANCORVxREX
rev. Cross fleurée with crowns and lis in the angles, all within a 
quadrilobe with lis in spandrels within circle. In outer circle the legend;
+ XPC⋆VINCIT⋆XPC⋆RЄGNAT⋆XPC⋆IMPЄRAT

Duplessy 360 ; Mayhew 185 ; Ciani 457 ; Lafauri 371 ; Friedberg 284
very minor edge failure, otherwise very attractive coin with fine details
xf-

1.750,00 NEDERLAND (NETHERLANDS, KINGDOM) - JULIANA, 1948-1980 - 2 ½ Gulden 1961

weight 15,00gr. ; 720/1000 silver ; Ø 33mm.
Schulman 1097 ; KM.185
kleine krasje
zfr+

9,00 NEDERLAND (NETHERLANDS, KINGDOM) - JULIANA, 1948-1980 - 2 ½ Gulden 1960

weight 15,00gr. ; 720/1000 silver ; Ø 33mm.
Schulman 1096 ; KM.185
zfr/pr

11,00 NERO, 54-68 - SYRIA, ANTIOCHIA AD ORONTEM - AR Tetradrachm, jr.10/112 (63/64 AD)

weight 15,01gr. ; billon Ø 24mm.

obv. Laureate head of Nero right, with aegis, surrounded by the legend;
ΝΕΡΩΝ ΚΑΙΣΑΡ ΣΕΒΑΣΤΟΣ
rev. Eagle on thunderboltstanding right; to right palm branch,
ΕΤΟΥΣ in exergue, BIP I to left

BMC 198 ; cf. Wruck 47 ; Prieur 89; cf. McAlee 264 ; RPC.4189
Very attractive piece with light toning.
vf/xf

650,00 ENGLAND - UNITED KINGDOM - GEORGE II, 1727-1760 - Shilling 1758, London

weight 5,99gr. ; silver Ø 26mm.
variant: small 58 in date
Spink 3704 ; KM.583.3 ; ESC 1213 ; Bull 1734
xf-

135,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - OVERIJSSEL - Zilveren landdagpenning z.j. (1597) ter herinnering aan de Slag bij Turnhout en overwinning door Prins Maurits van Oranje op 24 januari 1597

gewicht 41,26gr. ; zilver Ø 54mm.

vz. Wapenschilden van Overijssel, Deventer, Kampen en Zwolle binnen parelcirkel.
Daaromheen cirkel met de tekst;  leeuwenkop ORDINVM + TRANSISSVLANIAE
+ INSIGNIA (vertaald ″wapenschilden der Staten van Overijssel″), in de buitenrand
de zeventien wapenschilden van de bijzondere leden van Overijssel die zitting hadden
in de Staten-Generaal.
kz. Maurits te paard naar rechts met geheven zwaard, Turnhout op de achtergrond
binnen een parelcirkel. In de buitencirkel de tekst;.  • ❀ • LIBERTATEM ✶ NEMO ✶
BONVS ✶ NISI ✶ CVM ✶ ANIMA ✶ SIMVL ✶ AMISIT
(vertaald ″geen eerlijk man heeft ooit de vrijheid, als tegelijk zijn leven verloren″).

Begin 1597 bereidde prins Maurits van Oranje een aanval voor op het Spaanse huurleger, dat bij de plaats Turnhout, in de Kempen was gelegerd. Turnhout was niet ommuurd en wegens nijpend geldgebrek, Spanje was in 1596 voor de derde maal bankroet gegaan, was er veel onvrede onder de soldaten. Eerdere militaire campagnes hadden dit leger bovendien uitgeput en het geldgebrek leidde tot plundering van het Vlaamse platteland. Een groot probleem voor de Spaanse landvoogd Albrecht van Oostenrijk, die de leiding had over de Spaanse troepen in de Nederlanden. Er werd besloten om een aanval te doen op het Staatse Tholen, maar slechte weersomstandigheden verhinderde dit steeds. Deze situatie was Maurits ter ore gekomen en in het geheim bereidde hij een aanval voor op het Spaanse huurleger bij Turnhout, dat vooral uit Italianen, Duitsers en Walen bestond. De troepen verzamelden zich rond Geertruidenberg. Toen het de omvang had van 5000 voetknechten en 800 ruiters trok dit leger o.l.v. Maurits en de commandanten Filips van Hohenlohe-Neuenstein, Charles de Héraugière en Francis Vere op richting Turnhout. Pas toen dit leger Turnhout bijna was genaderd, op 23 januari 1597, werd het door de Spanjaarden opgemerkt. De commandant van het Spaanse leger, de graaf van Varax, poogde nog om zijn troepen terug te trekken naar het beter verdedigbare Herentals, maar deze ontsnappingspoging wist Maurits te voorkomen. Ten zuiden van Turnhout bij het dorpje Tielen ging Maurits op 24 januari 1597 tot de aanval over. De Spanjaarden werden totaal overrompeld, met name door de Staatse cavalerie, en de paniek was groot. De veldslag duurde maar een half uur, maar leidde tot een waar bloedbad. Van het Spaanse huurleger vonden 2000 soldaten de dood, 500 soldaten werden gevangen genomen. Aan Staatse zijde waren slechts 10 doden te betreuren. De buitgemaakte vaandels zouden nog jarenlang de Ridderzaal in Den Haag sieren. Deze Slag op de Tielerheide was van groot belang voor de Noordelijke Nederlanden. Een voorgenomen aanval door de Spanjaarden was voorkomen en met de hulp van Engelse troepen konden de laatste Spaanse gezinde steden in de Noordelijke Nederlanden veroverd worden. De Spanjaarden waren immers ernstig verzwakt. Na dit succes in Turnhout ondernam Maurits een veldtocht waarin o.a. de plaatsen Alpen, Rijnberk, Meurs, Grol, Goor, Bredevoort, Enschede, Ootmarsum, Oldenzaal en Lingen op de Spanjaarden werden veroverd. Een sterke verdedigingslinie van forten en versterkte steden konden worden aangelegd, waarmee de Nederlanden benoorden de Rijn veilig waren gesteld. Deze slag was zeker een van de grootste militaire successen van prins Maurits van Oranje en van grote betekenis voor het verdere verloop van de oorlog, voor de Spanjaarden was het een enorme vernedering.....

obv. Shield of Overijssel joined to those of Deventer, Kampen and Zwolle
within circle of beads, around the legend; lion head
ORDINVM +
TRANSISSVLANIAE + INSIGNIA
(Arms of the States of Overijssel). 
In outer circle 17 shields around each representing one the members of
Council of Overijssel.
rev. Armoured knight (prince Maurice of Orange) on horseback, riding right,
the city of Kampen in the background. •
LIBERTATEM NEMO
BONVS
NISI CVM ANIMA SIMVL AMISIT
(No good man ever lost his liberty except with his life)

Struck to commemorate the famous victory of Prince Maurice of Orange at the battle of Turnhout in January 1597, where he defeated a Spanish army under the command of count Varax. His victory was celebrated throughout the United Provinces. For this was not just any victory, but the very first time a victory was achieved in the open field over the famous legions of Spain. The defeat of the Spanish ment that the Dutch held the initiative in 1597 and Maurice exploited this in full: within a period of 3 months he managed to conquer 9 cities. Thus this medal links to a very important event that took place during the 80 Year′s War.

van Loon I,pag.494,no.4var. ; K.P.K. 407-410var. R
zfr/pr

1.850,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - UTRECHT - Leeuwendaalder 1639, Utrecht

gewicht 27,06gr. ; zilver Ø 41mm.
muntmeester Nicolaas van Daell
muntteken stadsschildje Utrecht

In het Generaliteitswapen een gekroonde leeuw met een kruisje op de schoft. 
Bijzonder mooie Hollandse leeuw en een ridder met een opmerkelijk lange nek.

Delmonte 844 ; Verkade 107.4 ; HNPM.37 ; 
CNM.2.43.64 ; Davenport 4863

Met de gebruikelijke kleine zwaktes van de slag, doch voor 
dit munttype een bijzonder mooi exemplaar met een attractief patina.
zfr/pr

435,00 ROMAN REPUBLIC - LUCIUS MARCIUS CENSORINUS - AR Denarius, Rome (82 BC)

weight 3,77gr. ; silver Ø 16mm.

obv. Laureate head of Apollo right
rev. The satyr Marsyas walking left with his right arm raised, 
carrying skin made winesack over left shoulder, column with 
Apollo playing the lyre behind, L•CENSOR before

The Marcii Censorini were a branch of the plebeian gens Marcia, but Ronald Syme notes their ″ancestral prestige, barely conceding precedence to the patriciate.″ They had been supporters of Caius Marius and were consistent populares throughout the civil wars of the 80s and 40s–30s. Lucius Marcius Censorinus was one of Sulla′s enemies in 88 BC. He was apponted monetalis of Rome in 82 BC, and an officer, perhaps prefect of the fleet in 70 BC. The cognomen Censorinus was acquired through Caius Marcius Rutilus, in 357 BC the first elected consul, whose son used it. The gens Marcia claimed descent from both Ancus Marcius, a king of Rome, and symbolically from Marsyas the satyr, who was associated with free speech and political liberty.

According to the usual Greek version, Marsyas found the aulos (double pipe) that the goddess Athena had invented and thrown away and, after becoming skilled in playing it, challenged Apollo to a contest with his lyre. There are several versions of the contest; according to Hyginus, Marsyas was departing as victor after the first round, when Apollo, turning his lyre upside down, played the same tune. This was something that Marsyas could not do with his flute. According to Diodorus Siculus, Marsyas was defeated when Apollo added his voice to the sound of the lyre. Marsyas protested, arguing that the skill with the instrument was to be compared, not the voice. However, Apollo replied that when Marsyas blew into the pipes, he was doing almost the same thing himself. The Nysean nymphs supported Apollo′s claim, leading to his victory. Marsyas was tied to a tree and flayed him. His skin was displayed at Calaenae in southern Phrygia, as the Greek historians Herodotus and Xenophon report.

Yet another version states that Marsyas played the flute out of tune, and hence accepted his defeat. Out of shame, he assigned to himself the penalty of being skinned for a winesack. This version is depicted on this coin.

On the reverse of this coin a statue is depicted located in the forum near the praetorian tribunal. Copies of this statue in various cities of the empire later announced that the respective city had been gifted with the Ius Italicorum.

Crawford 363/1 ; Sydenham 737 ; Albert 1254 ; Sear 281
(cf. Künker Auktion 367, lot 7766 in xf-/xf: € 650 + 25%)
very attractive specimen with fine details
xf-

475,00 SALONINA, wife of Gallienus (253-268) - BI Antoninianus, Colonia Agrippinensium (259-260)

weight 2,25gr. ; billon Ø 19mm.

obv. Diademed bust right, crescent behind shoulders  SALONINA AVG
rev. Goddess standing in tetrastyle temple  DEAE SEGETIAE

Cohen 36 ; RIC 5 ; Sear 10631 ; MIR 902 R

vf

75,00 MACEDONIA (MACEDON), AKANTHOS - AR Obol, circa 392-379 BC

weight 0,49gr. ; silver Ø 10mm.
Contemporary with the coinage of the Chalkidian League.

obv. Laureate head of Apollo right 
rev. Lyre  AKANΘION 

BMC 40 ; SNG.Copenhagen - ; Weber collection- ; SNG.ANS.51 ;
SNG.Evelpidis 1130 ; AMNG. pag.29, 41 (Pl.VII, 14-16) ;
Jameson Pl.XLVIII, 931 ; McClean- ;  Slg.Klein- ; Sear-
R
f à f+

95,00 MAGNENTIUS, 350-353 - BI Heavy Maiorina, Treverorum / Trier (350)

weight 7,33gr. ; billon Ø 23mm.

obv. Draped and cuirassed bust of Magnentius, bareheaded, right,
surrounded by the legend; D N MAGNENTIVS P F AVG
rev. Magnentius, draped, cuirassed, standing left, holding Victory on
globe in right hand and standard with Chi-Rho on banner in left hand,
A in field to right, surrounded by the legend;
FELICITAS - REI PVBLICAE, TRP
in exergue

Cohen 5 ; RIC 366 ; Bastien 28 ; Sear 18791
Very attractive coin with good portrait. Dark patina.
xf- à vf/xf

165,00 CALABRIA, TARAS (TARENTUM) - DAKIMOS, magistrate - AR Nomos or tridrachm, circa 302-280 BC

weight 7,46gr. ; silver Ø 20mm.

obv. Naked man seated on prancing horse to right, brandishingspear
with right hand and holding and two more spears in left, Σ I to left,
ΔAKIMOΣ below
rev. Naked Phalanthos on dolphin left, with stretched right arm,
and holding cornucopiae in left, TAPAΣ in field to right, ΔA below

At the time of Vlasto only one 1 example was known. Very rare.

BMC- ; SNG.München- ; SNG.Copenhagen- ; Fischer-Bossert - ;
Vlasto 696 (“presumed unique”) ; Historia Numorum, Italy 967 ; 
SNG.Paris- ; SNG.ANS.1071 ; HGC.816 (R2)
RR
Minor traces of oxidation on obverse. 
vf

1.100,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND – X Stuivers 1749, Dordrecht

gewicht 5,15gr. ; zilver Ø 28mm.
zonder muntteken
muntmeester Otto Buck
Met gladde rand.
Delmonte 1198 ; Verkade 54.2 ; HNPM.66 ; CNM.2.28.107
zfr/pr à pr-

110,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLAND) - REPUBLIEK - OVERIJSSEL - STAD KAMPEN - FERDINAND III, 1637-1657 - Dubbele gouden dukaat 1655

gewicht 6,66gr. ; goud Ø 31mm.
muntmeester Jan Jellen

variant;  CIVITA gesneden over (het foutieve) CIMITA.

Delmonte 1116 (R3) ; Verkade 159.2 ;
CNM.2.30.15 ; HNPM.13 ; Friedberg 160
RR
Minieme krasjes op de voorzijde en zwakte van de slag. Zeer zeldzaam.
zfr/zfr+

1.750,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - GELRE - RIJKSSTAD NIJMEGEN - KAREL V, 1519-1556 - Snaphaanschelling z.j. (circa 1525-1530)

gewicht 7,25gr. ; zilver Ø 35mm.

vz. Stedelijk wapenschild rustend op lang gebloemd kruis
In de buitencirkel de tekst; MONET - A*NOVA - NOVIM - MAGIEN’
kz. St. Joris te paard naar rechts met opgeheven zwaard, daaronder liggende draak
In de buitencirkel de tekst; IV - STVS*VT*PALMA*FLO - REBIT*

Dit munttype is een navolging van de snaphaan van Karel van Egmond van Gelre. Het omschrift “Justus ut palma florebit” (“de rechtvaardige zal bloeien als een palmboom”) is ontleend aan psalm XCII, 13. Zeer zeldzaam.

Delmonte 629 (R2) ; van der Chijs 2,15 ; Passon 17Aa RR
zfr-

1.450,00 RUSSIA ( RUSSLAND ) - ALEXANDER I, 1801-1825 - Gold ducat 1806, St.Petersburg

weight 3,37gr. ; gold Ø 21,5mm.
imitation of a dutch gold ducat
Bitkin 17
some minor edge nicks
vf

475,00 CARIA, TABAI - AE 18, 1st century BC (after 81 BC)

weight 5,68gr. ; bronze Ø 18mm.

obv. Laureate head of Zeus right
rev. Caps of the Dioskouroi, small helmet on right,
I - K in upper field, TABHNΩN beneath

The city of Tabai (modern Tavas) occupied the heights at the western end of a plain extending in a north-easterly directyion towards Mount Salbacus, situated on the boundaries of Caria with Phrygia. During the Galatian War, the inhabitants of Tabai were defeated in 189 BC by Gnaeus Manlius Vulso, when they blocked his passage. Vulso exacted from Tabae a fine of 25 talents and 10,000 medimni of wheat.

BMC- (cf.9) ; SNG.Copenhagen- (cf.523-527) ; SNG.von Aulock- ;
SNG.Keckman- ; SNG.Tübingen- ; McClean - ; SNG.Kayhan- ;
Lindgren collection- ; Weber collection- ; Sear- (cf. 4944)
RRR
vf-

140,00 CARACALLA, 198,217 - AR Denarius, Rome (213)

weight 3,67gr. ; silver Ø 18mm.

obv. Laureate head right  ANTONINVS PIVS AVG BRIT
rev. Moneta standing left, holding scales and cornucopiae  MONETA AVG

Cohen 165 ; RIC 224 ; BMC 90 ; Sear- (cf. 6821)
Uncirculated lustrous coin with excellent details. Absolute mintstate.
unc

275,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - GELDERLAND - Leeuwendaalder 1674, Harderwijk

gewicht 27,20gr. ; zilver Ø 41mm.
muntmeester Paulus Sluysken
muntmeesterteken hondje

In de jaren 1674-1681 zijn slechts 75.855 stuks leeuwendaalders aangemunt.
Uiterst zeldzaam.

Delmonte 825 (R3) ; Verkade 11.2 ; de Voogt- ;
Pannekeet 86 (R3) ; HNPM.56 ; CNM.2.17.111   
RRR
Kleine zwaktes van de slag.
zfr-/zfr

425,00 RUSSIA ( RUSSLAND ) - ALEKSEI MICHAJLOVITSJ, 1645-1676 - Jefimok 1655

weight 28,68gr. ; silver Ø 43mm.

Host coin: Netherlands, Gelderland, Nederlandse rijksdaalder 1655
ref. Delmonte 938 ; Verkade 9.1 ; de Voogt 274 ; HNPM.73 ; CNM.2.17.122

Counterstamps: ′1655′ and Czar riding horse right, within incuse rectangles and circles.
ref. cf. KM.420 (this date not listed) ; cf. Spassky 131-132 ; cf. Davenport 4828 RRR

The host coin is very well toned, with no distracting marks. Extremely rare.
vf+

4.250,00 ITALY - NAPLES, KINGDOM - CHARLES II OF ANJOU, 1285-1309 - Salut d′or n.d., Napels

weight 4,37gr. ; gold Ø 22mm.

obv. Split arms of Jerusalem and Anjou, crescent above,rosettes at sides,
stars around, within circle, in outer circle the legend;
+KAROL′• SCD•DЄI•GRA•IЄRL′•SICIL′ RЄX
rev. The Annunciation: Archangel Gabriel and Mary,
lily in vase below within circle, in outer circle the legend;
AVE GRACIA PLENA DOMINUS TECUM

This coin type is considered by many to be one of the most beautiful coins struck in medieval Europe. It is also one of the very few coins of this era to have a narrative content; the Archangel Gabriel visits the Virgin Maria to announce that she will be the mother of a son conceived through the Holy Spirit (Luke 1:26-38): That is the motif on this salut d′or, struck initially around 1277 in the name of Charles I of Anjou, and continued by his son Charles II of Anjou. Gabriel tells Mary that she will have a child - Jesus, This scene would appear in many other works of religious art and follow a similar use of expressions ans symbols; Gabriel pointing at Mary, Mary displaying a somewhat shocked posture, the vase as a symbol for a female and the Lilly, symbolic of purity. Giovanni Fortino was the artist. King Charles was directly involved in the design process. He required that the dies be aligned so the coins was always struck with both sides ″up″ when the coins was rotated along the vertical axis.

Charles II  ′the Lame′ was born in 1254 as son of Charles I of Anjou and Beatrice of Provence. Charles married Mary of Hungary in 1269.  Charles fell seriously ill in late 1271. To encourage prayers for his recovery, his father donated Charles′ wax sculptures to churches frequented by pilgrims in the whole kingdom. After Charles recovered, his father made a pilgrimage at the shrine of Saint Nicholas in Bari and sent gifts to the sanctuary of Mary the Virgin at Rocamadour. He was granted the Principality of Salerno in 1272. In June 1284 he attacked the Araganese garrison at Nisida with his fleet, but he lost the battle and fell into captivity. When his father died on 7 januari 1285, he was not able to take over his reign. Robert of Artois was made regent. With the help of Edward I of England, Charles was bought free for the randsom of 50.000 marks in silver. He was crowned king in Rieti by Pope Nicholas IV on 29th may 1289. He died in Naples in May 1309, and was succeeded by his son Robert the Wise.

CNI-XIX pl.15,1; MIR 22 ; Poey d′Avant 3970 ;
M.E.C. 682 ; Biaggi 1628 ; Friedberg 810
RR
The salut d′or of Charles II are much more rare the the issue of this
coin type by his his father. A spectacular example of this fantastic type,
with full luster, bold strike, complete legends, and near-flawless surfaces.
We do not think you will see a finer example of this early gold issue.
unc

12.500,00 

© Copyright 2012  |  Munthandel G. Henzen  |  Tel. +31(0)343-430564  |  Fax +31(0)343-430542  |  info@henzen.org | Privacybeleid