Munthandel G. Henzen LID VAN DE NVMH
 HOME|MUNTEN|PENNINGEN|ARCHEOLOGIE|ZOEKEN|INKOOP|OVER ONS|CONTACT|BESTELLEN|VOORWAARDEN

Penningen > Vroedschapspenningen
< Terug


De meeste steden in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden kenden sinds de 16e eeuw een soort college dat zich bezig hield met
het bestuur
van de stad, de zogenaamde vroedschap. Zij waren niet belast met het dagelijks bestuur, want die taak lag bij de magistraat of
stadsregering. Zo′n stadsregering bestond uit vier of zes burgemeesters en of schepenen. Die burgemeesters en schepenen werden echter
door de vroedschap gekozen, meestal voor een periode van vier jaar, en kwamen vaak uit hun eigen gelederen voort. De laatst gekozen
burgemeester was verantwoordelijk voor de Schutterij, een soort burgerwacht die de orde moest handhaven. De vroedschap werd bijeen
geroepen bij belangrijke financiële kwesties en altijd bij verkiezingen voor de bezetting van belangrijke posten, maar ook landelijk kwesties
kwamen soms aan bod. Vaak ging het om het dienen van economische belangen, die tegelijk de belangen waren van de leden van de vroedschap.
Men vergaderde meestel een paar maal per maand. In tegenstelling tot de leden der magistraat, werden de vroedschapsleden voor het leven
benoemd. Afhankelijk van de grootte van de stad bestond zo′n vroedschap uit zo’n 10 tot 40 mannelijke poorters. Een poorter is de historische
benaming voor een burger die zich het recht had verworven om binnen de poorten van een plaats met stadrechten te wonen. Lidmaatschap was
in principe een kwestie van uitverkiezing en niet van erfopvolging. Familiebanden waren daarbij zeer belangrijk maar ook welstand en sociale
status telden mee. In ieder geval moest men aan twee vereisten voldoen : men moest in het bezit zijn van een huis en lid zijn van de Gereformeerde
kerk. De vroedschapsleden werden niet betaald voor hun diensten. De vergoeding moesten ze maar zien te verwerven uit hun voorkennis en
goede contacten. De leden van de vroedschap kregen een zilveren penning, als bewijs van hun lidmaatschap. De leden waren echter algemeen
bekend, dus als werkelijke identiteitspenningen zullen de vroedschapspenningen niet hebben gediend.


NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - STAD HAARLEM - Zilveren vroedschapspenning (council medal) z.j. (circa 1680)

gewicht 11,87gr. ; zilver Ø 32mm.

vz. Stedemaagd staande neer links met krans in haar rechterhand,
haar linkerhand leunend op een boekdrukpers, links zuil met
TYPOGRAPHIA, in afsnede HARLEMUM, S - C in het veld.
kz. Schip vaart ketting aan stukken om toegang te krijgen tot
de haven van Damiate om zo de stad in te nemen, daarvoven
de tekst VICIT VIM VIRTUS, eronder het gekroonde stadswapen
van Haarlem temidden van wapentuig.

van Loon I, 160,1
Exemplaar met een prachtig patina.. Zeer mooi.
pr à pr+

375,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - STAD HAARLEM - Zilveren vroedschapspenning (council medal) z.j. (1740)

gewicht 10,90gr. ; zilver Ø 32,5mm.

vz. Stedemaagd zittend naar links, hoofd naar rechts gewend, haar linkerarm leunend op een bijbel met de letter S C, dat is geplaatst is op een zuil, omhangen met een keten met het stadswapen en beneden aan de zuil te tekst VICITVIM VIRTVS, op haar schoot een schaal met vroedschapspenningen, waarvan zij een exemplaar in haar rechterhand houdt, erboven de tekst; COMES CONSILIORUM, in de afsnede HARLEM:
kz. Stedemaagd zittend naar links, haar hoofd naar rechts gewend, schild met Medusakop voor zich houdend, steunend op haar rechterknie, in haar linkerhand houdt zij het schip van Damiate en een krans, links de toren van Damiate met speren bij de kantelen, haar rechtervoer geplaatst op een vat met de tekst SPARE, waaruit een vloeistof stroomt, rechts een boekdrukpers, links de tekst; MARTE ET MARTE•, in de afsnede DAM.CAPT.TYP.INV.URB.DEFEN:

vgl. Vervolg van Loon 149 ; Syp.201
Voortreffelijk exemplar met een prachtig patina.
unc-

235,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - STAD HAARLEM - Zilveren vroedschapspenning (council medal) z.j. (1740)

gewicht 12,07gr. ; zilver Ø 33mm.
vz. Stedemaagd zittend naar links, hoofd naar rechts gewend, haar linkerarm leunend op een bijbel met de letter S C, dat is geplaatst is op een zuil, omhangen met een keten met het stadswapen en beneden aan de zuil te tekst VICITVIM VIRTVS, op haar schoot een schaal met vroedschapspenningen, waarvan zij een exemplaar in haar rechterhand houdt, erboven de tekst; COMES CONSILIORUM, in de afsnede HARLEM:
kz. Stedemaagd zittend naar links, haar hoofd naar rechts gewend, schild met Medusakop voor zich houdend, steunend op haar rechterknie, in haar linkerhand houdt zij het schip van Damiate en een krans, links de toren van Damiate met speren bij de kantelen, haar rechtervoer geplaatst op een vat met de tekst SPARE, waaruit een vloeistof stroomt, rechts een boekdrukpers, links de tekst; MARTE ET MARTE•, in de afsnede DAM.CAPT.TYP.INV.URB.DEFEN:
vgl. Vervolg van Loon 149 ; Syp.201
zfr

105,00 

< Terug


© Copyright 2012  |  Munthandel G. Henzen  |  Tel. +31(0)343-430564  |  Fax +31(0)343-430542  |  info@henzen.org | Privacybeleid